top of page

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

Tryskovou injektáž lze použít pro zlepšení základových poměrů stávajících objektů, k vytvoření podzemních stěn, pažení stavebních jam, pažení výkopů a založení novostaveb v nevhodných geologických podmínkách. Pro svůj nehomogenní povrch je trysková injektáž velmi vhodná pro vytvoření pilot pro přenesení účinků zatížení od konstrukce do únosnějších vrstev podloží.

 

Pilíř tryskové injektáže se vytváří v zemině maloprofilovou vrtnou soupravou, která je spojena s vysokotlakou pumpou a míchacím centrem. Po provedení vrtu do požadované hloubky, se do trysek ve vrtném nářadí začne pod vysokým tlakem čerpat injekční směs pod vysokým tlakem cca 40-45 MPa. Trysková injektáž je vytvářena tak, že je zemina řezána injekčním paprskem a současně smíchána s injekční směsí. Podél injekčního vrtu se tak otáčením trysek při plynulém vytahování monitoru vytváří sloup injektáží zpevněné zeminy. V blízkosti sloupu TI dochází ke komprimaci zeminy, a tedy i k její konsolidaci v požadované délce a průměru. Pilíř tryskové injektáže lze ještě doplnit o ocelovou výztuž.

bottom of page