top of page

SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ

Na základě geologického průzkumu daného stavebního místa navrhneme nejvhodnější postupy založení stavby, zpracujeme projektovou dokumentaci a dílo zrealizujeme.

POSKYTUJEME ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB V ROZSAHU:

 • Zakládání staveb

 • Opěrné konstrukce

 • Sanace sesuvů

 • Sanace základů

 • Zajištění stavebních jam

REALIZACE PROVÁDÍME TĚMITO TECHNOLOGIEMI:

 • Trysková injektáž

 • Velkoprůměrové piloty

 • Maloprůměrové piloty

 • Hloubkové vibrační zhutňování

 • Dynamické zhutňování

 • Injektáže

 • Zemní kotvy

 • Pažící stěny

 • Hloubkové odvodnění

bottom of page