top of page

HORNINOVÉ KOTVY

Horninové kotvy přenášejí tahové síly z konstrukce do horninového prostředí. Používají se pro zajištění stability stavebních jam, pro zajištění stability svahů, skalních stěn zářezů, přikotvení konstrukce proti vztlaku vody.


Kotvy používáme lanové X pramencové dle požadované únosnosti a projektové délky.

 

TYPY KOTEV:

  • Tyčová dočasná

  • Tyčová trvalá

  • Pramencová dočasná

  • Pramencová trvalá

bottom of page