MIKROPILOTY

Mikropilota je ocelový základový prvek, který přenáší síly (tlaková i tahová) od stavebního objektu do hlubších a únosnějších vrstev základové půdy. Ideální použití mikropilot je při založení mostů, jeřábů a jiných stavebních konstrukcí, jako deštníků raženého tunelu nebo zachycení objektů při budoucím podkopání (Bárky), kde je možnost jednotlivé mikropiloty mezi sebou provařovat a vytvářet příhradový nosný prvek držící dům ve volné výšce. Výhodou je kombinace tryskové injektáže a mikropilot pro dokonalé podchycení objektů.

GKR VRTY s.r.o.

Člen skupiny GKR Holding a.s.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube