top of page

MALÉ ZEMNÍ PRÁCE

Nabízíme hrubé terénní úpravy, kompletní zemní přípravu daného území, hutnění a vyztužení násypů, výkopy jam, základů včetně výkopů hloubkových. Dále rekultivace, skrývkové práce, ekologické likvidace daného území a stabilizaci zemin.


Díky technice, kterou disponujeme, můžeme nabízet výkopové a zemní práce od základů pro RD až po velká logistická centra, výrobní závody, dopravní a inženýrské stavby nebo vodohospodářské stavby.

bottom of page